Välkommen till en riktig VIP-inbjudan!

Välkommen till en riktig VIP-inbjudan!

Genom en av våra nya medlemmar Gull-Britt Möller så får vi möjlighet att besöka Räddningstjänsten Skåne Nordväst/Bårslöv Brandstation.

Datum & Tid: Torsdagen den 20 september, klockan 18.00.

Räddningstjänsten släcker bränder! Vad gör de mer? Vår medlem och kvällens värdinna Gull-Britt kommer tillsammans med sina kollegor att guida oss i Räddningstjänstens insatser.

Vi får en större insikt och djupare förståelse för de olika insatser som kan bli aktuella. Vi får träffa brandpersonal, SOS-personal och inre befäl som kommer att berätta vad som sker när larmet går, samt vilka roller de har då en olycka inträffar. Förhoppningsvis går inte larmet men om så skulle ske lämnar styrkan oss genast.

Anmälan och betalning senast den 14/9!

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen