Styrelsen

Styrelsen

Fr o m 2023-05-25

Mariana Pihl, Ordförande kontaktas via e-post: mariana.pihl(at)awa.com 
Klara Tacic, Sekreterare

Catharina Backman, vice sekreterare
Marie Krantz, Kassör kontaktas via e-post: marie.krantz(at)helsingborg.se

Anna-Carin Wallin, vice kassör
Malin Pilo, Sociala medier