Styrelsen

Styrelsen

Fr o m 2020-10-08

Mariana Pihl, Ordförande kontaktas via e-post: mariana.pihl(at)awa.com 
Lena Emgård, Vice Ordförande
Susanne Söderlund, Sekreterare
Klara Tacic, Vice Sekreterare
Marie Krantz, Kassör kontaktas via e-post: marie.krantz(at)helsingborg.se
My Cinthio, Domän administratör