Välkommen på höstens första träff, tisdagen den 1 september!

Välkommen på höstens första träff, tisdagen den 1 september!

Helsingörs ”nya” och första kvinnliga borgmästare, Benedikte Kiaer, tar emot oss och berättar om sitt arbete som borgmästare samt om Helsingörs vackra Rådhus. Därefter kommer arkitekten Mette Galtt att berätta om hur Helsingörs kulturområde växte fram – ”Från idé till verklighet”.