Tack! Äntligen Årsmöte 2020

Tack! Äntligen Årsmöte 2020

Äntligen så kunde vi hålla vårt 35:e årsmöte och på Helsingborgs fantastiska Rådhus! Ett extra tack till Lena och Susanne för fix! Tack även till Jonna Myrebris, biträdande stadsdirektör som kom och informerade oss om stadens krishantering kring den rådande situationen!

Det blev omval och nyval i styrelsen som kommer att bestå av Mariana, Lena, Susanne, Klara, Marie, Marie, My och Ann. Vi tackar avgående styrelsemedlemmar för en eminent insats och härlig gemenskap!

Bästa medlemmar, vi ses i november igen!

//Styrelsen