Stort tack till er som bidrog vid detta tillfälle!

Stort tack till er som bidrog vid detta tillfälle!

Tack Träffpunkt Tågaborg för lån av lokal och tack Else-Marie för att du ville komma och berätta för oss om er verksamhet! Mötet den 22/1 gästades av Else-Marie Larsen från Helsingborgs Kvinnojour som med sitt föredrag om verksamheten inte lämnade någon av oss oberörd.

Under kvällen hade vi en ”bokbytarstund”. Det finns fortfarande många böcker kvar och vid lämpligt tillfälle ordnar vi en ny ”bokbytarstund”.